Metoda opravy kanalizace dlouhou sanační vložkou (DSV) je podobně jednoduchá metoda, pracující nas podobném principu jako sanace KSV (krátkou sanační vložkou). Principiálně je to stejné. Potrubí se nejdříve důkladně vyčistí a pak se provede zmonitorování kompletního úseku předpokládané sanace. Ošetřují se tímto způsobem potrubí v průměru od 100 do 300 mm, přičemž maximálně lze najednou sanovat úsek délky třicíti metrů. Postup je obdobný jako u KSV. Vsune se do potrubí rukávec – tentokrát však samonosný a dlouhý pro celý sanovaný úsek. Po jeho zavedení se opět usadí a vytvrdí, přičemž opět zmenšení průtoku je minimální, protože síla stěny těchto rukávců se pohybuje od 1,5 do 4,5 milimetrů.

Výhody velké

Obě metody, jak krátká, tak dlouhá je nenáročná na místo a lze ji provádět třeba i ze sklepů. Na obě metody je také pětiletá záruka, takže není třeba mít jakékoliv pochybnosti o její spolehlivosti.