Kdo by neměl rád ten pocit zadostiučinění, když se po těžké práci či několikahodinovém neustálém hlídání potomků zaslouženě odmění a veškerou vydanou energii doplní za pomocí dobře chutnajícího jídla? Teď si navíc představte, jak moc bude moci být uvedený pozitivní pocit znásoben, pokud si budete moci být jisti, že v rámci rituálu stravování budete svému tělu dopřávat pouze skutečně kvalitní živiny, které jsou mu ku prospěchu.

Protože jídlo plní také svou společenskou funkci

Ano, skutečně, jezení jakožto přijímání potravy má samozřejmě zejména funkci záchovnou, jelikož na jeho základě předcházíme kolapsu organismu a jeho zániku. Ovšem kromě toho je stravování pro člověka též společenskou událostí. Pravidelné stravování je tak pro nás uspokojivým aktem hned na několika různých úrovních. Tím spíše, je-li základem naší stravy proteinová dieta http://www.prodietix.cz/recepty  http://www.prodietix.cz/recepty  http://www.prodietix.cz/recepty .

Také se rádi dosyta najíte?
Ohodnoťte příspěvek
Tagged: